Stødt Kaffibar & Scene

Kulturscene og KAFFIbar i Ørsta

Ein samlingsstad i Ørsta sentrum

Stødt ynskjer å vere ein arena for det aller meste innan kultur og trivsel, med eit breitt spekter av arrangement og tilbod for alle aldersgrupper.

Kontakt oss

Ivar Aasen-gata 18,
6153 Ørsta, Norway

453 12 753

Add Your Heading Text Here